Resolució de Casos Pràctics Policials

El Llibre
Aquest llibre que exposa diferents exemples de casos pràctics policials, esdevé una a eina bàsica per afrontar la fase de l’oposició del cas pràctic.

Un llibre primordial pensat, tant per a opositors que encara no han tingut cap mena de contacte amb el món policial, com alumnes de l’ISPC, policies que volen promocionar o lectors vulguin veure com es poden desenvolupar les actuacions policials més comunes.Amb casos pràctics més complexos i altres més simples, tots ells han estat extrets d’exàmens oficials per agents de policia, per places interadministratives, d’ascens, etc.

Tots els casos pràctics s’han resolt d’acord amb la normativa jurídica vigent i s’ha annexat el text normatiu, amb especial menció d’on queden regulats els fets de cada cas pràctic.

Preview del llibre
A continuació us adjuntem un resum en format pdf del contingut del curs.

¿Cómo accedo?
Una vez adquirido a través de la sección Tienda recibirás un correo con tus credenciales para poder acceder al curso. En el menú superior encontrarás la opción Plataforma de cursos que te dirigirá hacia la plataforma donde están almacenados todos los cursos y formaciones.