Curs Reforç ISPC 2021

El Curso
Bones, companys, benvinguts a aquest nou curs de repàs de l’ISPC que llanço en col·laboració amb iGub. Es tracta d’un curs destinat tant a aspirants que ara mateix es troben fent el curs de formació bàsica, com a opositors que volen arribar a l’escola i tenir ja nocions del que hauran de saber durant el curs de formació bàsica. Molts dels coneixements que es poden adquirir en aquest curs, a més, poden ser útils per preparar també oposicions.

Què trobareu exactament en aquest curs? Es tracta d’un curs on trobareu recursos per acabar d’afiançar els coneixements que s’imparteixen a l’escola de policia. Concretament, hi trobareu esquemes, resums, algun vídeo explicatiu en algun tema concret, i moltes preguntes de test. Tot això ho tindreu per pràcticament cadascun dels temes de moltes de les unitats formatives que fareu a l’escola durant el 1r semestre de formació.

Quines, en concret? Les que veieu aquí en pantalla, és a dir:

  • Tot el mòdul 1, sobre policia i democràcia.
  • Les unitats formatives d’estructura social de Catalunya i història de Catalunya, ja que coneixement del territori i diversitat formen part del 2n semestre.
  • Dins del mòdul 3, proximitat i resolució de conflictes, ja que les altres assignatures no les hem inclòs per qüestions de confidencialitat, ja que com us deia és un curs obert també a opositors. En tot cas, us farem arribar esquemes i testos sobre qüestions menys procedimentals i més legislatives que també us seran molt útils a l’hora de dur a terme una intervenció policial.
  • Trànsit
  • Dret penal, que és una assignatura maca però densa, de manera que segur que una petita empenta us anirà molt bé per assolir els continguts que aprendreu en aquesta UF.
  • Dret administratiu, que és un cas molt semblant a penal.
  • I formació transversal, que inclou bàsicament les llengües, català i anglès.


Com veieu, és un curs molt complet on trobareu informació sintetitzada i esquematitzada per ajudar-vos a assimilar informació més ràpidament, a més, com us deia, de molts testos per practicar. També hi tindrem un fòrum de resolució de dubtes, on us podreu ajudar entre vosaltres, i més endavant us presentarem possibles preguntes d’examen, alguns jocs per practicar i, en general, consells que us poden anar bé per superar aquest curs de formació bàsica a l’escola de policia.

Per comprar el curs, podeu adreçar-vos a la pàgina web d'iOpos, a https://www.iopos.es/tienda, i buscar el curs de REFORÇ ISPC 2021.

Gaudiu del curs de formació bàsica i, sobretot, apreneu molt. És un camí intens, però gratificant. Molts ànims, disfruteu-ho, i ens veiem al campus virtual!

¿Cómo accedo?
Una vez adquirido a través de la sección Tienda recibirás un correo con tus credenciales para poder acceder al curso. En el menú superior encontrarás la opción Plataforma de cursos que te dirigirá hacia la plataforma donde están almacenados todos los cursos y formaciones.