Preparació per l'entrevista personal (1:30h)

El Curs
PREPARACIÓ ENTREVISTA PERSONAL, CURRICULUM VITAE I VIDA LABORAL

La preparació consta d'1 hora i 30 minuts de manera presencial i individual amb el psicòleg

Important programar dia i hora abans de reservar.

Aquest any hi ha una important novetat a la convocatòria de Mossos d'Esquadra 2022

"El dia de la realització del test de competències, les persones participants hauran de lliurar un informe de la vida laboral emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social i hauran d'emplenar un qüestionari sobre aspectes relacionats amb el currículum vitae i els interessos professionals, que seran utilitzats com a element de suport a la prova d'adequació psicoprofessional."

Aquest punt és molt rellevant.

Per aquest motiu aquest any estrenem una preparació més personalitzada.

Que prepararem?

- Anàlisis de les COMPETÈNCIES més rellevants de l'entrevista personals

- Comunicació verbal vs Comunicació No verbal

- Presentació inicial de la nostra persona.

- Aspectes a destacar i autoconeixement personal

- Estructuració del Currículum vitae i de la Vida Laboral

- Motivacions dels canvis laborals i objectius aconseguits

- Tancament de l'entrevista

Des de la nostra experiència és molt aconsellable fer una preparació amb el psicòleg.

Les entrevistes es fan a l'Hospitalet de Llobregat.

Aquest any preparem millor que mai l'entrevista.

T'esperem!

¿Cómo accedo?
Una vez adquirido a través de la sección Tienda recibirás un correo con tus credenciales para poder acceder al curso. En el menú superior encontrarás la opción Plataforma de cursos que te dirigirá hacia la plataforma donde están almacenados todos los cursos y formaciones.

Comprar producto