Curs de preparació de les proves de personalitat, biodata i introducció a l'entrevista (dimecres 1 de juny tarda)

El Curs
Ja tenim una nova edició!

Dimarts 1 de juny de 18.00 a 22.00 h

Des de iOpos tenim molta experiència en aquests tipus de proves, ja que el nostre equip de psicòlegs ús ajudaran a interpretar el test competencials i analitzar cada competència.

Cada any, un alt percentatge d'alumnes cauen en aquesta prova.

La nostra experiència i la lògica s'imposa a què aquesta prova ha d'estar supervisada per un psicòleg especialista en les proves competencials.

El curs està estructurat en quatre blocs i un apartat final.

1. Test de personalitat

Realització i anàlisi de gràfiques individualitzades per part de cada alumne

-Identificació i explicació de les preguntes que conformen les escales de fiabilitat/validesa més utilitzades en aquest tipus test i que serveixen per a descartar o no al moment als opositors:

1- MANIPULACIÓ DE LA IMATGE - MI

2- INFREQÜÈNCIA - IN

3- AQUIESCÈNCIA - AQ

- Explicació de les escales primàries i dimensions globals amb els seus respectius pols de resposta i la seva relació amb el PERFIL PSICO-PROFESSIONAL més en concordança amb la funció policial.

2. Test Clínic

- Identificació i posterior explicació de les preguntes que conformen les escales PSICO-PATOLÒGIQUES més utilitzades en aquesta mena de proves.

- Explicació i anàlisi dels errors més comuns en aquesta mena de test. Aquests estan basats en la majoria dels casos en una mala interpretació de les preguntes donant lloc a perfils descalificables.

3. Test de competències professionals

- Identificació i posterior explicació de les preguntes que conformen les 20 COMPETÈNCIES més emprades en aquesta mena de proves agrupades en 5 àrees bàsiques les quals són utilitzades per triar el millor perfil psicoprofessional.

1-ÀREA INTRAPERSONAL ( AUTOCONTROL...,)

2-ÀREA INTERPERSONAL (COMUNICACIÓ...,)

3-ÀREA DESENVOLUPAMENT DE TASQUES ( INICIATIVA...,)

4-ÀREA ENTORN (ORIENTACIÓ AL CIUTADÀ...,)

5-ÀREA GERENCIAL (LIDERATGE...,)

4.CV I Biodata

Aprendrem a destacar els aspectes o punts més forts del nostre currículum. Punt clau per a la realització de l'entrevista posterior.

- Exposarem i analitzarem les preguntes més emprades en els últims anys per a la creació del BIODATA així com les respostes més honestes i adequades al nostre perfil individual

Introducció final a l'entrevista

- Anàlisi i explicació del perfil ideal per poder accedir a la policia.

El curs és impartit per un psicòleg

Al carrer C. Martí Codolar, 18, 20, 08902 l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

No et quedis sense la teva plaça!

¿Cómo accedo?
Una vez adquirido a través de la sección Tienda recibirás un correo con tus credenciales para poder acceder al curso. En el menú superior encontrarás la opción Plataforma de cursos que te dirigirá hacia la plataforma donde están almacenados todos los cursos y formaciones.

Comprar producto