Curs de Preparació de les Proves de Personalitat (25 d'octubre)

El Curs
Arriba un nou curs de preparació de les proves de personalitat e introducció a l' entrevista.

Un curs exprés on us ensenyarem a entendre els test competencials

Impartit per un psicòleg colegiat i especialista

METODOLOGIA DEL CURS

El curs està estructurat en tres blocs i un apartat final.

1.Test de personalitat

Realització i anàlisi de gràfiques individualitzades per part de cada alumne

-Identificació i explicació de les preguntes que conformen les escales de fiabilitat/validesa més utilitzades en aquest tipus test i que serveixen per a descartar o no al moment als opositors:

1- MANIPULACIÓ DE LA IMATGE - MI

2- INFREQÜENCIA - IN

3- AQUIESCÈNCIA - AQ

- Explicació de les escales primàries i dimensions globals amb els seus respectius pols de resposta i la seva relació amb el PERFIL PSICO-PROFESSIONAL més en concordança amb la funció policial.

2.Test Clínic

- Identificació i posterior explicació de les preguntes que conformen les escales PSICO-PATOLÒGIQUES més utilitzades en aquesta mena de proves.

- Explicació i anàlisi dels errors més comuns en aquesta mena de test. Aquests estan basats en la majoria dels casos en una mala interpretació de les preguntes donant lloc a perfils descalificables.

3.Test de comptències professionals

- Identificació i posterior explicació de les preguntes que conformen les 20 COMPETÈNCIES més emprades en aquesta mena de proves agrupades en 5 àrees bàsiques les quals són utilitzades per triar el millor perfil psicoprofessional.

1-ÀREA INTRAPERSONAL ( AUTOCONTROL, ...)

2-ÀREA INTERPERSONAL (COMUNICACIÓ, ...)

3-ÀREA DESENVOLUPAMENT DE TASQUES ( INICIATIVA, ...)

4-ÀREA ENTORN (ORIENTACIÓ AL CIUTADÀ, ...)

5-ÀREA GERENCIAL (LIDERATGE, ...)

Introducció final a l' entrevista

- Anàlisi i explicació del perfil ideal per poder accedir a la policía.

- Conceptes bàsics per entendre i afrontar amb el màxim de garanties els casos pràctics dins l’entrevista.

- Casos pràctics oficials.

El curs es realitzarà el dilluns 25 d' octubre de 9.00 a 13.00h

Al carrer Vallespir num 39, Barcelona.

¿Cómo accedo?
Una vez adquirido a través de la sección Tienda recibirás un correo con tus credenciales para poder acceder al curso. En el menú superior encontrarás la opción Plataforma de cursos que te dirigirá hacia la plataforma donde están almacenados todos los cursos y formaciones.